Är e cigg verkligen farligt?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer inte. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Men när man frågar sig frågan, är e cigg farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. En sak är att man kanske börjar med de elektroniska ciggen för att sedan fortsätta med vanliga rökdon, och om det blir så kan man tala om en fara med elciggen. Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

e

Är verkligen e cigarett farligt?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. Inget beroende finns om man inte använder nikotin.

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

El cigg eller tobak det är frågan

Man kan röka e cigg inomhus såväl som utomhus för det övergripande svaret på frågan om e cigg är farligt är att de inte är det! Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Valet tycks därmed vara givet.

Ska man röka ska man röka e-cigg. Du spar pengar med el-ciggen. Man sparar pengar samt mår bättre.