Passiv rökning är allvarligt!

Idag så vet de flesta om att det inte är nyttigt att få i sig rök från någon annan människa. Det är detta som kallas för passiv rökning, och numera så vet man att det varje år finns ett antal passiv rökning dödsfall. Det är förstås skrämmande för det gör ju att personer i ens omgivning dör.

billig

Trots att man blivit drabbad av passiv rökning märker man inte av symtomen direkt. Man måste verkligen se upp. Man kan också skadas av rökning i tredje hand.

Röken kan sätta sig i kläder och föras vidare till andra. Om små barn utsätts för detta är det mycket farligt. Det här är något som fler borde bli medvetna om för det gör att man kan ifrågasätta om det borde vara lagligt att röka på allmän plats utomhus.

Flera undrar om e cigg är farligt för andra

E-cigg stoppar passiv rökning säger många. e cigg ÄR inte farligt i jämförelse med vanliga cigaretter. El-ciggen är mycket mer skonsam mot omgivningen. Det finns god anledning till att betänka hur man kan komma runt passiv rökning inomhus och utomhus med den här typen av cigaretter.

Tänk på din omgivning det är viktigt

Vill man fortsätta röka händer det att man skojar bort passiv rökning. Man menar att det är de som inte röker som är på krigsstigen helt i onödan och det finns till och med rökare som kallar sig för det förföljda folket. Istället för att röka kan de prova en el-cigg och hitta en ny hobby.

Det är inte bara rökare som måste tänka sig för bland andra. Men det är inte bara rök som kan irritera, även parfym ligger högt på listan. Det går bättre om man bara tänker till en extra gång. Har man allmänna lokaler är det extra viktigt att tänka till.

För att bekämpa passiv rökning måste man ha hela området fritt. Det är ju ändå så att andra blir drabbade i så fall. Butiker bör även överväga hur parfym i ingång och på produkter påverkar kundernas hälsa och upplevelse av butiksutrymmet, och butiksägare bör satsa på att skapa en plats där även parfymallergiker kan vistas.

Dags att bli rökfri med assistans av elcigg och andra smarta avvänjningsmetoder

Tobakscigaretter kan vara mariga att vänja sig av med. Har men en gång börjat röka är det tufft att bli rökfri, men det går. Med en elcigg går rökavvänjningen lättare.

e

Att bli rökfri är inte så lätt men en elcigg hjälper dig på vägen

När man ska sluta röka så är det viktigt att fundera lite på vad som händer i kroppen och man bör helt klart dra nytta av sluta röka tips. Att ha ett brett spektra av tillvägagångssätt är alltid bäst. Eftersom elcigg med nikotin inte finns i Sverige kan du använda tuggummi med nikotinsmak istället, om du inte vill sluta helt.

Bara det att lyckas med att vara rökfri dag för dag utan att uppleva att något fattas rent fysiskt kan göra den stora skillnaden. Vill man behålla vissa moment så kan man använda en e-cigg. Det kan var det som fäller avgörandet.

Smarta tekniska hjälpmedel som kan göra skillnad

Vill du kan du också använda andra hjälpmedel än bara elcigg. Om man känner att man behöver kan man använda sig av smarta appar som finns att ladda ned till de flesta plattformar. Med en app så får man lite mer organisation över det hela. Med en gratis rökfri app håller du rätt kurs.

Vill du få hjälp från andra före detta rökare kan du söka dig till något av de många forumen. Vill man kan man alltid ta hjälp av praktiska hjälpmedel. Vi är alla olika och många gånger så tjänar man på att ta del av vad andra som har haft liknande problem har gjort för att lyckas. På webben finns mycket gratisinfo!

Att sluta röka kräver viljestyrka

En sak som man aldrig får glömma är att man måste vilja sluta för att lyckas med detta! Om man inte är helt säker räcker det inte ens med el-cigaretter. Nikotinet spelar ingen roll här. Ett svårt beslut, men det måste tas av dig.

Att bli rökfri som feströkare är svårt. Att sluta betyder verkligen att sluta. Men man måste ändå försöka, man kan inte ge upp. Enbart den som bestämt sig helt och hållet blir rökfri.

Är e cigg verkligen farligt?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer inte. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Men när man frågar sig frågan, är e cigg farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. En sak är att man kanske börjar med de elektroniska ciggen för att sedan fortsätta med vanliga rökdon, och om det blir så kan man tala om en fara med elciggen. Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

e

Är verkligen e cigarett farligt?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. Inget beroende finns om man inte använder nikotin.

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

El cigg eller tobak det är frågan

Man kan röka e cigg inomhus såväl som utomhus för det övergripande svaret på frågan om e cigg är farligt är att de inte är det! Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Valet tycks därmed vara givet.

Ska man röka ska man röka e-cigg. Du spar pengar med el-ciggen. Man sparar pengar samt mår bättre.